Gå til innhold
Tid

16.12.2021 kl. 18:00

Sted

Litteraturhuset + Nettarrangement

Lederskap i kjærlighet!
200 års markering av Hans Nielsen Hauge

MERK: Påmelding for å få tilsendt lenken

Faggruppe for etikk og lederskap i Tekna inviterer til foredrag om Hans Nielsen Hauge i forbindelse med 200 årsmarkering.

Hans Nielsen Hauge er Norges største bedriftsetablerer gjennom alle tider. Grunnlaget for hans suksess lå i hans lederskap, de holdninger og verdier som lå til grunn. Hauge var selv dypt religiøs, men krevde ikke det samme av andre. Han forkynte en lys og frigjørende kristendom. Hauges viktigste budskap, og grunnmuren i hans lederskap, var kjærlighet til andre mennesker. For ham var det å hjelpe andre mennesker den beste måten å tjene Gud på.

En slik grunnholdning til lederskap er like aktuell i dag. Forsvarssjef General Eirik Johan Kristoffersen sier det slik: «Kjernen i godt lederskap er å være glad i folk.» «Løs oppdraget og ta vare på dine soldater.»

Lederskap er på mange måter så enkelt, og samtidig så vanskelig som denne enkle setningen uttrykker. Vår tid likner på mange måter den tid Hauge levde i. Vi er i begynnelsen av en ny teknologisk revolusjon med store økonomiske, politiske og sosiale endringer. Det er derfor like stort behov i dag for en moralsk, sosial og økonomisk bevegelse som den Hans Nielsen Hauge satte i gang for mer enn 200 år siden.

Gratis arrangement kl. 18:00-20:00