Gå til innhold
Tid

13.05.2024 kl. 08:00

14.06.2024 kl. 15:00

Bok- og kulturbussens bokrutekjøring kombineres med oppstart av lesekampanjene Sommerles og Tøyveskebiblioteket – Les for meg, samt samiske fortellerstund med dukkene Elle og Ándá og språkleken Bravo.