Gå til innhold
Tid

26.04.2021 kl. 00:00

30.04.2021 kl. 16:00

Sted

Sør-Troms

Super:bit er et tilbud som er utviklet i samarbeid mellom alle vitensentrene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Elevene får en innføring i blokkprogrammering (Makekode for micro:bit), programmerer en micro:bit og bruker denne til å styre en Bit:bot.

TURNÉTILBUD UKE 17- 26.-30.april 2021: SUPER:BIT
Produsent og utøver: Nordnorsk Vitensenter

Forkunnskaper :
Fordel om dette forarbeidet er gjort før besøket. Se: https://www.vitensenter.no/superbit/laerer/
(Telle 1 – 2 – 3, Tegne etter instruksjoner og Kompisprogrammering, veiledning finnes på nettsida)

Brukergruppe: Elever 4.-5.trinn jfr. læreplanen, også aktuell for 6. trinn. Maks elever pr. gruppe: 20 (24).
Tidsramme: 2 klokketimer

Alle som har fått tilbudet, har akseptert.