Alt om lån

Lånekort

 •  Alle over 6 år kan få lånekort.
 • Lånekortskjema fylles ut og signeres av foreldre/foresatte for barn under 15 år.
 •  Lånekortskjema kan fås av lærer eller lastes ned fra nettsiden
 •  Voksne må vise legitimasjon ved utstedelse av lånekort.
 • Endring av adresse, telefonnummer og e-postadresse må meldes til biblioteket.
 •  Lånekortet er personlig og må tas med når man skal låne.
 •  Vanligvis oppbevares lånekortet på lærestedet fram til ungdomstrinnet.
 • Ved utlån i forbindelse ved undervisning, kan det utstedes institusjonskort til ansvarlig lærer.
 • Tap av lånekort må straks meldes til biblioteket. Nytt kort utstedes mot et gebyr på 20 kr.

Utlån

 • Det er gratis å låne
 • Lånetiden er 4 uker for alle medier (bøker, tidsskrifter, lydbøker, DVD, musikk og andre medier)
 • Lengre lånetid kan avtales og lån kan fornyes inntil 2 ganger dersom bøkene ikke er reservert for andre
 • Utlånte medier leveres på neste bokrute eller til et folkebibliotek
 • Låneren plikter å holde fristen for innlevering. Det kan være andre som venter i spenning på samme materiale.
 • Låneren er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet. Tap og skade må erstattes.
 •  Aldergrense for lån av film og spill følger anbefalt aldersgrense.

Reservering/lån

 •  Det er ikke mulig å reservere materiale på nett, men det er mulig å sette seg opp venteliste i bussen.
 •  Det er mulig å komme med ønsker for innkjøp av nye medier. Ønsker kan leveres på bussen eller sendes på e-post.
 • Materiell som biblioteket ikke har, kan skaffes fra et annet bibliotek. Da gjelder eierbibliotekets regler for utlån.