BOKRUTA og BRAVO

04. november 2019 - 15. november 2019

kl. 08:30

Sted: Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland
Sør-Troms

Bokruta i kombinasjon med språkleken Bravo

Språkverktøyet Bravo Kickstart samisk er utviklet av Intempo AS og tilpasset til den samiske kulturen og oversatt til tre samiske språk; nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Vi kommer til å fokusere på nordsamisk, da det er det mest utbredte samiske språket i vår region. Materiellet gir morsomme og aktive samlingsstunder i barnehagen, på skolen eller til hjemmebruk. Gi alle barn muligheten til å oppleve det samiske språket gjennom bokstaver og begreper! Et systematisk og helhetlig språkverktøy, utviklet med utgangspunkt i hjerneforskning og pedagogikk. Språkleken kommer til å innbefatte ord på nordsamisk, da det er det mest utbredte samiske språket i vår region. Utøvere blir Janne Olsby fra Várdobáiki samisk senter og Trine Eriksen fra Márkománák barnehage.

Tidsrom: Uke 45-46 (4.-14.november 2019)
Målgruppe: Barnehagebarn /1.-2.klasse. De involverte barnehagene/skolene er underrettet.
Varighet: 30 minutter
Språkleken kommer til å være i kombinasjon med bokruta, dvs. at det blir utlån som vanlig før eller etter språkleken.

 

 

 

 

Arrangør: Bok- og kulturbussen i Sør-Troms

Pris/Billetter: Gratis

Kontaktperson: Anne Gerd Lehn

kulturbussen@tromsfylke.no (Tlf: 777888662)

Samarbeidspartner:
Várdobáiki samisk senter

Translate »