Elektromagnetisme og lyd

26. november 2018 - 01. desember 2018

kl. 00:00

Sted: Sør-Troms
Harstad, Ibestad, Kvæfjord

Elevene får igjennom teori, demonstrasjoner og praksis en innføring i elektromagnetismens grunnprinsipper. Vi lærer mer om akustikk, likestrøm og vekselstrøm, magnetisme og induksjon. Dette settes i system og prøves ut praksis ved at elevene lager sin egen høyttaler av kobbertråd, magnet og pappkopp. Høyttaleren testes og er selvfølgelig til elevenes odel og eie etter endt opplegg.

Målgruppe: 8. – 10. årstrinn, men kan også tilpasses 7. trinn
Tema: Teknologi og design (elektrisitetslære)
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 20
Arena: Bok- og kulturbussen

Forarbeid på skolen
Elevene bør ha vært igjennom hva lyd er for noe. De bør ha kjennskap til begreper som bølger, frekvens og Hertz. Det er også en fordel om elevene har lært litt om likestrøm og vekselstrøm.

Opplegget
Det starter med en teorileksjon der lyd, frekvens og Hertz blir repetert. Deretter læres det mer om elektromagnetisk induksjon og vekselstrøm. Den nye kunnskapen brukes til å forklare en dynamisk høyttalers virkemåte. Elevene får så lage hver sin høyttaler fra bunnen av ved hjelp av kobbertråd, magnet og pappkopp. Høyttaleren kan kobles på en vanlig forsterker og gir helt ok lydkvalitet.
Opplegget avsluttes med at alle elevene får teste høyttaleren sin.
Etterarbeid på skolen (opp til læreren)

Læreplanmål
Fenomener og stoffer, 7. årstrinn.
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
•Undersøke fenomener tilknyttet lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklare hvordan lyd kan skade hørselen
•Gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet, forklare og presentere resultatene

Teknologi og design, 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
•Planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt

Fenomener og stoffer, 10. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
•Bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser
•Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Teknologi og design, 10. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
•Beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser.

Pris/Billetter: Gratis

Kontaktperson: Anne Gerd Lehn

kulturbussen@tromsfylke.no (Tlf: 77788662)

Samarbeidspartner:
Nordnorsk Vitensenter

Translate »