Foto og fortellinger

18. oktober 2018 - 03. november 2018

kl. 08:30

Sted: Sør-Troms
Gratangen, Harstad, Ibestad, Skånland

Dokumentasjonsprosjektet Foto og fortellinger hadde som mål å markere 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet i Trondheim 1917. Intensjonen var å gi et innblikk i levd liv 100 år tilbake i tid gjennom fotografier og fortellinger. Ingen av fortellingene er av naturlige årsaker selvopplevde. Det er en rik og levende fortellertradisjon hos den samiske befolkningen i Nordre Nordland og Sør-Troms, med interesserte tilhørere som igjen har delt fortellingene med oss. I noen tilfeller har vi funnet fortellinger og fotografier i litteratur og arkiv, og i sum kommer fortellingene og fotografiene fra mange kommuner, bygder og distrikter i regionen. Presentasjonen tar utgangspunkt i utvalgte fortellinger. Vi vil snakke om hvordan livet var for jevnaldrende for 100 år siden, og elevene vil inviteres til refleksjon og samtale rundt dette.

Várdobáiki har laget en ambulerende utstilling av foto og fortellinger som formidler samisk bosetting og liv i perioden 1910-1925 i Várdobáiki samisk senter sitt virkeområde i Nordre Nordland og Sør-Troms.

Duođaštusprošeavtta Govat ja muitalusat ulbmil lea ávvudit 100-jagi ávvudeami vuosttas sámi riikačoahkkimis Tråantes 1917:s. Várdobáiki leat reiden johtti vuosehusa govaiguin ja muitalusaiguin mat ovdanbuktet sámi orruma ja eallima áigodagas 1910-1925 Várdobáikki doaibmaguovllus Nuorta-Nordlánddas ja Oarje-Romssas. Muitalusain lea stuorra govdodat ja govvidit bures árgabeaivi 100 jagi áigi.

Det er foretatt et utvalg av de totalt 32 rollups som utstillingen består av, til bruk for pc, prosjektør og lerret i Bok- og kulturbussen. Historiene som er utvalgt er tilpasset 5.-6.trinn og knyttet til distriktene som er i Bok- og kulturbussens virkeområde.

Formidler er Tone Elvebakk som er leder for helseavdelingen på Várdobáiki samisk senter. Hun har jobbet kontinuerlig med helseprosjekter siden hun ble ansatt på Várdobáiki i 2004. Av utdanning har hun bachelor i ergoterapi og master i helse. Tone har også ansvaret for Galleri Várdobáiki, og arbeider med ulike prosjekt.

Várdobáiki samisk senter har som formål å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Bok- og kulturbussen i Sør-Troms har siden 2011 hatt et nært samarbeid med Várdobáiki samisk senter for å utvikle det samiske tilbudet til barnehager og skoler i vårt virkeområde.

Turneplan: Foto og fortellinger

 

Arrangør: Bok- og kulturbussen

Pris/Billetter: Gratis

Kontaktperson: Anne Gerd Lehn

kulturbussen@tromsfylke.no (Tlf: 77788662 / 95276656)

Samarbeidspartner:
Vardobaiki Samisk Senter

Translate »