Turné med Nordnorsk Vitensenter: Beebot

26. november 2018 - 01. desember 2018

kl. 00:00

Sted: Sør-Troms
Harstad, Ibestad, Kvæfjord

Beebot
Den fargeglade bieroboten BeeBot kan programmeres til å gå ulike veier bare ved hjelp av å trykke på knapper. I dette opplegget lærer elevene også om geometriske figurer og lokal flora.

Målgruppe: 1.-2. årstrinn
Tema: Digitale ferdigheter, Mangfold i naturen, Geometri
Varighet: 60 minutter
Antall elever: Maksimalt 16
Arena: Klasserom

Forarbeid på skolen
Elevene bør kjenne til hvorfor bier og humler er viktige i naturen. De kan også øve på typiske nordnorske blomster og bær.

Opplegget
En BeeBot er en bierobot som programmeres ved hjelp av knapper på ryggen av biene. Elevene jobber gruppevis med å få BeeBotene til å løse ulike oppgaver. De lærer også om biens viktige rolle i naturen. Dialogene med pedagogen og utformingen av spillemattene motiverer til læring knyttet til både geometri og lokal botanikk.

Etterarbeid på skolen
I en årstid hvor det passer, bør elevene gå ut og se om de kan finne igjen bærene eller plantene bærene vokser på.

Læreplanmål
Geometri, 2. årstrinn:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i sammenheng med hjørne, kanter og flater, og sortere og sette navn på figurene etter disse trekkene.

Mangfold i naturen, 2. årstrinn:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper. Lærer også om geometriske figurer og lokal flora.

 

Arrangør: Bok- og kulturbussen

Pris/Billetter: Gratis

Kontaktperson: Anne Gerd Lehn

kulturbussen@tromsfylke.no (Tlf: 77788662)

Samarbeidspartner:
Nordnorsk Vitensenter

Translate »