Gå til innhold
  • 5. oktober 2023

Høvdingen Tore Hund og hans søster Sigrid Toresdatter vokste opp i vikingetiden på Bjarkøy for 1000 år siden.

Sigrid Toresdatter ble husfrue på en stor gård i Trøndelag, mens hennes bror, Tore Hund, ble høvding og historisk for sin deltakelse i slaget på Stiklestad i år 1030.

 

Den nasjonale jubileumsfeiringen: Norge i 1000 år.
De fleste har hørt om slaget på Stiklestad i år 1030, der kong Olav Haraldsson ble drept og fikk banesåret av Tore Hund fra Bjarkøy.

I samarbeid med Sør-Troms museum og Harstad kommune, har Bok- og kulturbussen laget et formidlingsopplegg der vi skal bli bedre kjent med Tore Hund ( som senere ble høvding) og s og hans søster Sigrid Toresdatter (som senere ble husfrue på en stor gård i Trøndelag).

Hvordan bodde Sigrid og Tore i vikingtiden?
Hva gjorde de i oppveksten?
Hva spiste de og hvordan fikk de mat?
Hvilke klær hadde de?

Manus er skrevet av museumspedagog Mona Høydahl v/Sør-Troms museum.
Formidler er leder for Bok- og kulturbussen Anne Gerd Lehn

Opplegget gjennomføres i barnehagene i Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund i tidsperioden september-november 2023.

Se bokruta m/ turnéplan på www.bokogkulturbussen.no