Gå til innhold

Du trenger lånekort for å låne på Bok- og kulturbussen. Lånekortet er gratis. Lånekortet må være utstedt på Bok- og kulturbussen eller være et nasjonalt lånekort som er utstedt ved et annet bibliotek. Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort. Lånekortet er personlig og må ikke utlånes til andre. Lånekortets eier er ansvarlig for det som lånes på kortet og må godta våre låneregler.

Dersom du mister lånekortet, gi oss beskjed for å unngå misbruk av kortet. Det koster kr 20,- å få et nytt lånekort.
Ha alltid med deg lånekortet når du kommer til Bok- og kulturbussen eller et annet bibliotek for å låne.

Ny låner under 15 år:
Alle barn kan få sitt eget lånekort. Lånekort er gratis. Innmeldingsskjemaet fylles ut og leveres eller sendes til Bok- og kulturbussen. Foresatte må ha signert på skjemaet.
Lånekortet får du straks eller det sendes til skolen/barnehagen etter avtale.

Foresatte er ansvarlige for det barn låner og har det økonomiske ansvaret. Foresatte må registrere egen adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Veiledning i forhold til overholdelse av låneregler og frister, samt behandle bibliotekbussens materiale pent, er foresattes ansvar.

Ny låner over 15 år:
Fyll ut innmeldingsskjemaet og lever det i Bok- og kulturbussen. Gyldig legitimasjon med bilde og personnummer må forevises for utstedelse av lånekort. Det anbefales opprettelse av nasjonalt lånekort. Lånekortet utstedes umiddelbart. Når du er ny låner, er det første lånekortet gratis.

Ny i Norge:
Venter du på behandling av søknad om opphold, kan du få et lokalt lånekort ved å framvise ditt DUF-nr.

Nasjonalt lånekort:
Vi anbefaler alle våre lånere å opprette nasjonalt lånekort. For å få nasjonalt lånekort må vi registrere ditt personnummer. Personnummeret registres kun ved første gangs registrering og lagres ikke.
Med nasjonalt lånekortet kan du bruke det samme kortet på alle i landets bibliotek. I tillegg får du tilgang til ulike digitale tjenester. Se: www.karanteket.no for  mer informasjon om alt du har tilgang til gjennom lånekortet.

Digitalt nasjonalt lånekort:
Det er mulig å skaffe seg et digitalt nasjonalt lånekort. Når det er gjort, tar du  kontakt med oss for å knytte kortet opp mot ditt bibliotek.

Lånekort på mobilen:
Du kan laste ned lånekortet ditt via vårt biblioteksystem Bibliofil.
Har du glemt lånekortet hjemme? Ingen problem. Med mobil kan du laste ned Bibliofil sin app fra enten Apple Store eller Google Play og få tilgang til lånekortet ditt.

Pin-kode:
For å kunne logge inn i vår nettkatalog, samt benytte ulike digitale tjenester, trenger du en pin-kode på fire siffer. Ta kontakt med Bok- og kulturbussen for å få en slik kode.