Gå til innhold

Bok- og kulturbussen er formidlingsarena for samisk litteratur, språk og kultur.

Bibliotekbussen har litteratur på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Samlingen inneholder også samisk musikk, filmer og lydbøker.
Vi har siden 2009 hatt et nært samarbeid med Várdobáiki samisk senter om samiske formidlingstilbud, arrangement og turnéer. Årlig gjennomføres felles samarbeidsmøter.
I samarbeid med Tjeldsund bibliotek arrangeres det også fast en mørketidsforestilling eventuelt adventsforestilling i Tjeldsund bibliotek i tiden før jul.

Bok- og kulturbussen samarbeider også med Den kulturelle skolesekken (DKS) om samiske formidlingstilbud.

Formidlingsstund i bussen ved forfatter Siri Broch Johansen med Uljus unni – det sjenerte, lille multebæret assistert av bibliotekbussbibliotekar Anne Gerd Lehn.

 

Samiske ressurser
Sametinget
Vardobaiki
Samisk bibliotektjeneste