Gå til innhold
  • 23. september 2021

Øyhopping som formidlingsstrategi – et samarbeidsprosjekt tirsdag 19.oktober 2021 mellom Bok- og kulturbussen og Ibestad bibliotek støttet av Nasjonalbiblioteket.

 

Bok- og kulturbussen skal i samarbeid med Ibestad bibliotek gjennomføre prosjektet: Øyhopping som formidlingsstrategi

Formålet er å fremme aktiv formidling og nå folk der de er.

Prosjektet er støttet med midler fra Nasjonalbiblioteket.

PlakatyhoppingsomformidlingsstrategiFergebiblioteket