Gå til innhold

Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån fra andre bibliotek. Eierbibliotekets låneregler gjelder ved fjernlån.
Lånere kan selv også bestille fjernlån via Biblioteksøk hvis man har nasjonalt lånekort. Sjekk om boka finnes i vår base før du bestiller.