Gå til innhold
  • 5. oktober 2023

Landsdelsmusiker i joik, Viktor Bomstad, leker med språklyder og improviserer musikalske forløp sammen med barna.

Workshopen gjennomføres i Bok- og kulturbussen.

Viktor Bomstad lea ođđa riikkaoassemusihkar juoigamis.

Viktor Bomstad er vår nye landsdelsmusiker i joik i Troms og Finnmark fylkeskommune. Han har samisk bakgrunn og kommer fra Storfjord. Musikalsk er han inspirert av både jazz og samisk tradisjonsmusikk i en eksperimentell setting.

Viktor ønsker å ha en workshop/interaktiv konsert i kulturbussen, der han først presenterer noe, før han og barna i felleskap leker med språklyder og improviserer musikalske forløp sammen.

Opplegget foregår inne i Bok- og kulturbussen og kan tilpasses barn 4-10 år. Hver workshop varer 10-15 min/ 30-45 min. avhenger av aldersgruppen.

Viktor Bomstad lea min ođđa riikkaoassemusihkkár juoigamis Romssa ja Finnmárku fylkkain. Son lea sámi juoigi ja čuojaheaddji ja boahtá Omasvuonas. Son gávdná inspirašuvnna sihke luođis, jazzas ja eará eksperimentála šáŋŋeriin.

Giellariedjas bovde Viktor din workshopii/interaktiivvalaš konsertii girjebusses gos čuojaha konsearttaš ovdal buohkat beassat stoahkat gielain ja ovttas improviseret.

Workshopa heive 4-10 jahkásašáidde ja bistá 10-15 min./30-45 min. ahkejoavku mielde. Workshopa čađahuvvo girjebusses.

I forbindelse med samisk språkuke, gis tilbudet 30.-31.10 til Sandstrand Montessoriskole, Sandstrand barnehage, Grov skole, Ressan barnehage, Ånstad barnehage og Andørja Montessoriskole.

Sjekk øvrige samiske tilbud i samisk språkuke:
https://samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no/arrangement-og-kapmanje/giellavahkku-arrangement-i-bibliotekene-i-troms-og-finnmark/