Gå til innhold

Alle kan få lånekort. Lånekortet er gratis.

Elever med nasjonalt lånekort kan benytte samme lånekort på Bok- og kulturbussen og det lokale biblioteket.

Lånekort
Når du blir låner hos oss, får du ditt eget lånekort.
Lånekort er gratis.

Lånekortskjemaet utfylles enten i Bok- og kulturbussen eller på forhånd:

2022Lnekortbokogkulturbussen

Lånere under 15 år må ha underskrift fra foresatte.

Lånekort medbringes ved utlån.

Tap av lånekort meldes til Bok- og kulturbussen for å unngå at kortet blir misbrukt.
Nytt lånekort erstattes mot et gebyr på kr. 20,-

Adresseforandring må meldes til Bok- og kulturbussen eller det lokale biblioteket.
Eieren av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet. Tap og skader må erstattes.

Digitalt lånekort
Du kan også registrere deg digitalt og få deg et nasjonalt digitalt lånekort.
Etterpå kontakter du Bok- og kulturbussen eller det lokale biblioteket, for å få tilgang til de lokale bibliotektjenestene.

Utlånsreglement
Gratis utlån.
Vanlig lånetid er 30 dager.

Lån kan fornyes, dersom bøkene ikke er reservert andre. Det kan settes begrensninger på utlån.

For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlige for ødelagte eller tapte medier.
Tapt eller skadet materiale erstattes ved å kjøpe samme bok eller materiell.

Purrebrev utstedes fra Harstad bibliotek, men det utstedes ikke purregebyr.