Gå til innhold

Lånekort:
Lånekortskjema utfylles enten i Bok- og kulturbussen eller på forhånd.
Lånere under 15 år må ha underskrift fra foresatte.
Lånekort må alltid medbringes ved utlån.
Tap av lånekort må straks meldes til Bok- og kulturbussen for å unngå at kortet blir misbrukt. Nytt lånekort erstattes mot et gebyr på kr. 20,-
Adresseforandring må meldes til Bok- og kulturbussen eller det lokale biblioteket.
Eieren av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet. Tap og skader må erstattes.

Utlånsreglement:
Gratis utlån.
Vanlig lånetid er 30 dager.
Lån kan fornyes, dersom bøkene ikke er reservert andre.
Det kan settes begrensninger på utlån.
For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlige for ødelagte eller tapte medier.
Tapt eller skadet materiale erstattes ved å kjøpe samme bok eller materiell.
Purrebrev utstedes fra Harstad bibliotek, men det utstedes ikke purregebyr.

Elever med nasjonalt lånekort kan benytte samme lånekort på Bok- og kulturbussen og det lokale biblioteket.