Gå til innhold
  • 4. oktober 2021

I samarbeid med Nordnorsk Vitensenter kan Bok- og kulturbussen tilbyr tre realfagstilbud – og for første gang: Også til barnehager!

I uke 45/2021 kombineres bokruta med realfag.
Aktuelle barnehager og skoler er kontaktet.

Med kreativitet, nysgjerrighet og realfagsglede, får elevene kunnskap og innsikt i ulike temaer.

Nordnorsk Vitensenters visjon: Vi gjør realfag til en lek, men leker ikke realfag.

 

Gjennom vårt gode samarbeid med Nordnorsk Vitensenter i Tromsø, kan vi i uke 45/2021 tilby 3 realfagstilbud.

Til barnehagen: Fru Sirkel

Produsent: Nordnorsk Vitensenter
Utøver: Formidlingsleder Anne Bruvold

Beskrivelse av opplegget:
Hvordan vet vi at en figur er en trekant, firkant eller åttekant? Kan vi hoppe tall? Etter en introduksjon sammen med Fru Sirkel, utforsker barna geometriske figurer.
Fru Sirkel er veldig glad i geometriske figurer og vil gjerne at barna også skal bli det. Gjennom aktivitetene jobber de med ulike begrep knyttet til form og eventuelt andre egenskaper til ulike geometriske figurer.

Forarbeid i barnehagen:
Snakk gjerne om formen på ulike ting i barnehagen i forkant av besøket. Er for eksempel alle bordene firkantede? Er noen bord runde? Har noen bord andre former??

Etterarbeid i barnehagen:
Fru Sirkel har vist barna skjerfet sitt som er litt spesielt. Gruppen får med seg et ark med aktiviteter tilbake til barnehagen som de kan gjøre med figurer av samme form som skjerfet. I tillegg bør barna motiveres til leting etter geometriske former og symmetriske mønstre, samt beskrive gjenstanders egenskaper med tanke på farge, form og størrelse.

Rammeplan:
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter

Målgruppe: Siste år i barnehage (4-6 år)
Tema: Geometri
Varighet: 30 – 40 minutter
Antall barn: Maksimalt 12
Hvor: I Bok- og kulturbussen

Tilbud til 1.-2. trinn: Steinen Steinar

Produsent: Nordnorsk Vitensenter
Utøver: Formidlingsleder Anne Bruvold

Beskrivelse av opplegget:
Visste du at steiner kan forandre seg? I eventyret om steinen Steinar får dere høre hvordan steinen Steinar endrer seg etter hvert som tiden går. Elevene får høre historien om steinen Steinar, og får se ulike typer stein undervegs i fortellinga. Elevene lærer om lag på lag (sedimentær) stein, stripete (metamorf) stein og prikkete (magmatisk) stein og om hvordan disse oppstår.
Etterpå kan elevene finne stein ute i skolegården/naturen.

Forarbeid på skolen:
Det er en fordel om elevene kjenner til at ting kan smelte når det blir varmet opp og stivne når det blir kjølt ned.

Etterarbeid på skolen:
Forslag til etterarbeid: https://nordnorsk.vitensenter.no/sites/default/files/steinen-steinar-etterarbeid.pdf

Læreplanmål: 1.-2. trinn: Fenomener og stoffer
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn.

Målgruppe: 1. – 2. trinn
Tema: Geologi
Varighet: ca. 45 min
Antall elever: Maksimalt 20

Hvor: I Bok- og kulturbussen

Til ungdomstrinnet: Tenke seg til  –tenkende klasserom

Produsent: Nordnorsk Vitensenter
Utøver: Vitenskapspedagog Nina Boine Olsen

Beskrivelse av opplegget:
Utgangspunktet er temaet algebra.
Kan man forstå regning med variabler bedre om man utforsker og oppdager sammenhenger? Gjennom praktiske oppgaver og diskusjoner håper vi å gi dypere innhold og forståelse til de matematiske reglene vi bruker når vi regner algebra.
Med praktiske aktiviteter med tallrekker, talltriks og figurtall trener eleven på mønstergjenkjenning og generalisering, og får en introduksjon til algebra og variabelbegrepet. Oppgavene tilpasses avhengig av om dette er en innføring til algebra eller om elevene har jobbet litt med algebra allerede. Elevene får også en innføring i hvordan det er å jobbe i et tenkende klasserom.
Sjekk linken på youtube om konseptet «tenkende klasserom»: Learning on Their Feet – YouTube

Målgruppe: 9.-10.trinn, helst 9.trinn
Antall elever: Maks 30
Varighet: 60-90 minutter
Hvor: I klasserommet