Om biblioteket

Bok- og kulturbussen eies av Troms fylkeskommune. Den er faglig tilsluttet Troms fylkesbibliotek, men virksomheten organiseres fra Kultur i Troms i Harstad. Bok- og kulturbussen er primært et tilbud til barn og unge og kjørerute er tilpasset skoleruta.
Det er et samarbeid med folkebibliotekene i Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland, som er de kommunene bussen primært besøker. Tidvis gis det også tilbud til andre kommuner. Bok- og kulturbussen formidler litteratur, visuell kunst, musikk og kulturarv, og er en formidlingsarena for både norsk og samisk historie, språk, kunst og kultur.
Bussen har et nært samarbeid med Várdobáiki samisk senter om formidling av samisk språk og kultur, og om tiltak og arrangement med samiske innhold.
Bok- og kulturbussen brukes også som formidlingsarena for arrangement i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS) og Landsdelsmusikerne i Troms (LINN).

I tillegg er Bok- og kulturbussen medarrangører eller deltar på diverse andre kulturelle arrangement som for eksempel Bok- og kulturkaféer i Gratangen, den samiske festivalen Márkomeannu, Astafjord Litteraturfestival og samtidsmusikkfestivalen Ilios.
Bok- og kulturbussen har også vært arena for aktiviteter og arrangement  under Festspillene i Nord- Norge, senest i 2015 og skal også være arena i 2016.
I 2015 var det også musikkonserter fra taket på Bok- og kulturbussen under Arctic Race of Norway i Harstad og Målselv.

Bok- og kulturbussen tar også enkeltoppdrag. Henvendelser foretas enten via ditt lokale folkebibliotek eller direkte til Bok- og kulturbussen.