Gå til innhold

Bok- og kulturbussen eies av Troms fylkeskommune og hadde oppstart i 2001. Ny bibliotekbuss ble bygd og satt i drift våren 2009.
Organisatorisk er den tilsluttet Scene Nord med lokalisasjon i Harstad. Faglig er den tilsluttet Troms fylkesbibliotek.

Målgruppen er primært barn og unge, men tilbudet er åpent for alle. Målsettingen er å være et godt supplement til skolebibliotekene og et bidrag til det totale bibliotektilbudet til befolkningen i distriktene.

Vi tilbyr bibliotekfaglige og kulturelle opplevelser. Hvert stoppested besøkes fast én gang per måned 10 ganger i året som rullende bibliotek, mens antall kulturelle arrangement kan variere. Rutekjøringen er tilpasset skoleruta, dvs. at vi har stengt jul- og nyttår, i sommerferien og på høytidsdager.

I dag gis det et fast tilbud  til kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund i samarbeid med de lokale folkebibliotekene. Det samarbeides også med andre lokale og regionale  organisasjoner, institusjoner, festivaler og aktuelle arrangement.  Andre kommuner vurderes etter oppdrag. Det er et nært samarbeid med Várdobáiki samisk senter om formidling av samisk språk og kultur.

Bok- og kulturbussen formidler litteratur, visuell kunst, musikk og kulturarv, og er en formidlingsarena for både norsk og samisk historie, språk, kunst og kultur. På bibliotekbussen får du tilgang til bøker, tidsskrifter, tegneserier, lydbøker, filmer, musikk, samt tips og veiledning om litteratur. Det største utvalget er norskspråklig, men vi har også litteratur på nord-, lule- og sørsamisk, engelsk, tysk, spansk og en del andre språk, samt ordbøker på ulike språk. Best av alt – tilbudet kan tilpasses DEG etter ønsker.

Bok- og kulturbussen benyttes som formidlingsarena for arrangement i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS) og Landsdelsmusikerne i Troms (LINN). I tillegg er Bok- og kulturbussen medarrangører og/eller deltar på ulike kulturelle arrangement. Bok- og kulturbussen tar enkeltoppdrag. Henvendelser foretas enten via ditt lokale folkebibliotek eller direkte til Bok- og kulturbussen kulturbussen@scenenord.no. Eksempelvis har den deltatt på Festspillene i Nord-Norge, samtidsmusikkfestivalen Ilios, den samiske festivalen Márkomeannu, Bok- og kulturkaféer i Gratangen og Astafjord Litteraturfestival. I 2015 var det også musikk og dans fra taket på Bok- og kulturbussen under Arctic Race of Norway (ARN) i Harstad og Målselv.