Gå til innhold
  • 6. april 2021

Super:bit er et tilbud som er utviklet i samarbeid mellom alle vitensentrene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Elevene får en innføring i blokkprogrammering (Makekode for micro:bit), programmerer en micro:bit og bruker denne til å styre en Bit:bot.

Produsent og utøver: Nordnorsk Vitensenter

Forkunnskaper :
Fordel om dette forarbeidet er gjort før besøket. Se: https://www.vitensenter.no/superbit/laerer/
(Telle 1 – 2 – 3, Tegne etter instruksjoner og Kompisprogrammering, veiledning finnes på nettsida)

Brukergruppe: Elever 4.-5.trinn jfr. læreplanen, også aktuell for 6. trinn. Maks elever pr. gruppe: 20 (24).
Tidsramme: 2 klokketimer

De skolene som har fått tilbudet, har akseptert.