Gå til innhold
  • 3. juli 2024

Les mer, les HØYT og opplev gleden ved å dele en opplevelse, samtidig som du – og barnet ditt – skaper gode minner, får større ordforråd, leselyst og bedre leseferdighet!

Målsetting for prosjektet: Folkebiblioteket og barnehagene skal bidra til at barn i Tjeldsund kommune får tilgang på bøker og blir introdusert for tidlig start med lesing i barnehagen og hjemme.

Gode vaner starter tidlig, og tilgang på litteratur har stor betydning. Derfor deltar Melita Båfjord fra Tjeldsund folkebibliotek og Anne Gerd Lehn på Bok- og kulturbussen på prosjektet: Tøyveskebiblioteket Les med meg!

Foto: Geir Nygård og Anne Gerd Lehn

Tøyveskebiblioteket Les med meg! i Tjeldsund kommune 

Les mer, les HØYT og opplev gleden ved å dele en opplevelse, samtidig som du – og barnet ditt – skaper gode minner, får større ordforråd, leselyst og bedre leseferdighet!

Målsetting for prosjektet

Folkebiblioteket og barnehagene skal bidra til at barn i Tjeldsund kommune får tilgang på bøker og blir introdusert for tidlig start med lesing i barnehagen og hjemme.

Gode vaner starter tidlig, og tilgang på litteratur har stor betydning. Derfor deltar Melita Båfjord fra Tjeldsund folkebibliotek og Anne Gerd Lehn på Bok- og kulturbussen på prosjektet: Tøyveskebiblioteket Les med meg!

Barn og leselyst

Selv om fjorårets statistikk fra Nasjonalbiblioteket gledelig viser at utlånet blant barn og unge har økt, så leses det mindre enn før. Konsekvensen er at leseferdighetene er blitt dårligere. Selv i barnehagene leses det mindre enn før. Spontanlesingen er der, men den organiserte og systematiske lesingen har avtatt. Så både i hjemmene og i barnehagene leses det færre bøker enn før.

Hva så med da med de barna som ikke etterspør høytlesing? Som kanskje ikke er så vante til å lese bøker? Kanskje har de foreldre som selv ikke opplevde lesing i oppveksten, eller de ser ikke sine foreldre lese.
Studier viser at det også leses mindre hjemme. Én av tre foreldre oppgir at de ikke leser for barna sine. Hverdagen er blitt mer hektisk for både store og små. Og kanskje er det ikke så lett å få tid til å låne bøker?

I Tjeldsund er tøyveskebiblioteket er et samarbeid mellom Tjeldsund bibliotek, barnehagene i kommunen og Bok- og kulturbussen i Sør-Troms, og med støtte fra Troms fylkesbibliotek og Sametinget.

I løpet av våren har samtlige barnehager i Tjeldsund fått overlevert bokkasser med et bredt spekter av bøker som egner seg til høytlesing. Bokkassene er pakket på Tjeldsund bibliotek og hver bok er merket med logoen: Les med meg. Til sammen er det levert 20 bokkasser med totalt 660 antall bøker.

Tøyvesker til barna

Som en del av prosjektet er det produsert tøyvesker med logo på. De flotte tøyveskene har vi fått fra Troms fylkesbibliotek. Hvert barnehagebarn fått sin egen tøyveske med logo og sitt eget navn på. Til sammen har vi levert tøyvesker til rundt 170 barn (og noen voksne).

Tanken er at foreldre og barn i felleskap skal plukke ut bøker fra bokkassene og ta med hjem. Enkelt og lettvint for de som har få bøker fra før, eller ikke har tid til å oppsøke biblioteket. Bøkene lånes og leveres i barnehagene. Etter ca. 6 måneder, eller når barnehagene ønsker det, kommer vi fra biblioteket og bytter ut bøkene med nye bøker.
Målet for oss er å gjøre litteratur så lett tilgjengelig som mulig. ????

Respons

Samtlige barnehager i Tjeldsund er positive til prosjektet. Ved levering har vi hatt gode samtaler om viktigheten av lesing, tid og tilrettelegging for lesing for de yngste og betydningen for barnas språkutvikling. Og selv om det er kun kort tid siden vi har levert bokkassene, så har vi allerede fått gode tilbakemeldinger. Dette har gitt de ansatte ny giv til å tilrettelegge for lesing.

Sammen om lesing

I år er det fokus på lesing. I den nasjonale leselyststrategien 2024-2030: Sammen om lesing utgitt av Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet som ble lansert 4. juni d.å., kommer det klart frem at det er en stor tilbakegang på leseferdigheter. Målsettingen er å gi et felles løft for å øke leseferdighetene og skape leselyst og leseglede blant barn og unge. Vi håper vårt bidrar med å gjøre litteratur lettere tilgjengelig, er med på å bidra til den nasjonale målsettingen.

Fakta om Tøyveskebiblioteket

Tøyveskebiblioteket ble i sin tid utviklet av Nordland fylkesbibliotek. Nå har Kulturrådet og Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FIF) gjort det mulig å gjøre prosjektet nasjonalt, ved trykking av nye tøyvesker til hele landet.

På bildene:
Styrer/pedagogisk personale ved Evenskjer, Kanutten, Ramsund, Ressan og Sandstrand barnehage
Melita Båfjord, biblioteksjef i Tjeldsund
Anne Gerd Lehn, leder Bok- og kulturbussen
Foto: Geir Nygård